Khóa Đào Tạo Huấn Luận Viên Yoga Quốc Tế

Lượt xem: 135

Chương trình học

1. ASANA

+ 12 tư thế yoga cơ bản / 12 basic yoga poses

+ 100 biến thể của Asana, từ trung cấp đến cao cấp / 100 variations of Asana, from intermediate to advanced

+ Khai thông năng lượng / Energy clearance

+ Huấn luyệ viên Yoga cho mọi lứa tuổi / Yoga training for all ages

2. PRANAYAMA

+ Đánh thức năng lượng tinh thần bên trong / Awaken inner mental energy

+ Làm sạch phổi và các nadis / Cleanse the lungs and nadis

3. KRIYAS YOGA

4. GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HỌC YOGA / ANATOMY & PHYSIOLOGY OF YOGA

5. DẠY THỰC HÀNH / PRACTICE

+ Phương pháp huấn luyện cho người mới bắt đầu học yoga / Training methods for beginners

+ Phương pháp huấn luyện cho học viên yoga trung cấp /  Training methods for intermediate yoga students

+ Thiết lập một môi trường thích hợp cho lớp học / Establish a suitable environment for the classroom

+ Điểm chung về giảng dạy lớp học yoga / Common characteristics about teaching yoga

6. THIỀN ĐỊNH / MEDITATION

7. HATHA YOGA

+ Nguyên lý và chuẩn mực đạo đức / Principles and ethical standards

+ Vật chất – prana (năng lượng sống) – Tinh thần / Material – prana (living energy) – spirit

8. RAJA YOGA

+ Ashtanga – 8 bậc Yoga / Ashtanga – 8 limbs of Yoga

+ Antahkarana – nhiệm vụ của tinh thần / Antahkarana – Mental tasks

+ Tập trung và thiền định / Concentration and meditation

9. KUNDALINI YOGA

+ Bảy luân xa / Seven chakras

+ Sự thức tỉnh của năng lượng vũ trụ / The awakening of cosmic energy

10. BHAKTI YOGA

+ Thần chú tiếng Phạn / Sanskrit mantras

+ Tụng kinh mở trái tim và tinh thần thanh khiết / Chanting to open heart and for a pure spirit

11. KARMA YOGA

+ Yoga Karma giúp luyện tập cho sự vị tha, giúp giảm bớt sự ích kỷ và cá nhân chủ nghĩa, giữ cho bạn cân đối khỏe mạnh, cho bạn niềm vui vô tận. / Yoga Karma helps practice altruism, helps reduce selfishness and individualism, keeps you fit and healthy, gives you endless joy.

+ Luật nhân quả / Causal law

+ Samsara – bánh xe sinh tử / Samsara – the wheel of birth and death

12. JNANA YOGA

+ Các khái niệm cơ bản về triết học Vedanta. / The basic concepts of Vedanta philosophy

+ Không gian, thời gian, nhân quả / Space, time, cause and effect

+ Ba thể vật chất / The three bodies

+ Ba mức độ tinh thần / Three spiritual levels

+ Chinh phục cái chết / Conquering death

 

Bằng cấp sau khóa học

🎓 Certificate của  LIÊN ĐOÀN YOGA Quốc tế cấp : YOGA TEACHER TRAINING COURSE

bang thai quoc te
bang thai quoc te dich
letter head web cidesco 02