Điều Trị Giảm Cân

Lượt xem: 140
header web

Lý thuyết

icon 4Cơ chế dự trữ mỡ của cơ thể

icon 4Chỉ số BMI của cơ thể

icon 4Năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể và chỉ số BMR

icon 4Tạo lượng calo thiếu hụt để giảm cân

icon 4Các phương pháp giảm cân

Thực hành

 Điều trị tan mỡ bằng bấm huyệt Trung Quốc và Shiatsu (03 buổi)

 Điều trị tan mỡ bằng quấn nóng.

 Điều trị tan mỡ bằng quấn lạnh.

 Điều trị tan mỡ bằng máy RF.

 Giữ dáng sau khi sanh.

letter head web cidesco 02